Home » 2016 » กุมภาพันธ์

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2016

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยในชีวิตประจำวัน

” ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย “

cropped-flag2460.jpg

การแต่งเพลงประจำชาติไทยฉบับแรกได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ  จากทำนองเพลง God Save the Queen  ต่อมาฉบับที่สองได้ใช้เพลงทรงพระสุบันหรือเพลงบุหลันลอยเลื่อนมาเป็นทำนองของเพลงชาติ แต่ปรับแต่งอีกเล็กน้อย ต่อมาจึงเข้าสู่ช่วงเพลงชาติไทยเวอร์ชั่นที่สาม โดยกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ใช้ทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมีมาใช้เป็นเพลงชาติ  และเข้าสู่เวอร์ชั่นที่สี่ เป็นการนำทำนองเพลงชาติมหาชัยมาใส่เนื้อร้องโดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และระหว่าง พ.ศ.2475-2477 เข้าสู่ยุคเพลงชาติไทยในเวอร์ชั่นพระเจนดุริยางค์ประพันธ์ทำนอง ส่วนขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ประพันธ์คำร้องเป็นฉบับที่ห้า และเข้าสู่เวอร์ชั่นที่หกเมื่อระหว่าง พ.ศ. 2477-2482 ที่เราถือว่าเป็นเพลงชาติฉบับของทางการเป็นฉบับแรก

                    เพลงชาติไทยเป็นเพลงที่ฟังกี่ครั้งก็ให้พลังที่ฮึกเหิมและรักชาติ การยืนตรงเคารพธงชาติของคนไทยอย่างที่เราทราบกันดีว่า มีอยู่สองช่วง คือ 8.00 น. เช้า จะเป็นการเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาว และอีกครั้งเป็นการเชิญธงลงจากยอดเสาในเวลา 18.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าว การร้องเพลงชาติและยืนตรง เป็นการทำความเคารพ และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบอกถึงสัญญาณเทียบเวลาด้วย  นอกจากนี้ เรายังบรรเลงเพลงชาติหรือร้องเพลงชาติในโอกาสสม่ำเสมอในอีกกรณีคือภายหลังการแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะเมื่อตัวแทนประเทศไทยได้รับชัยชนะ เพลงชาติจะถูกบรรเลงหรือขับร้องเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบุรพกษัตริยาธิราช และบรรพบุรุษที่ได้สร้างชาติ วางเมืองจนได้กำชัยชนะในครั้งนี้ อาจเรียกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ได้ว่า การบรรเลงเพลงชาติในงานกีฬานี้ในต่างประเทศก็มี แต่อาจบรรเลงก่อนการแข่งขัน ทั้งนี้ เพื่อแสดงความเคารพต่อเพลงชาติ เช่นเดียวกันกับเพลงชาติไทย

ในบ้านเราอีกเช่นกัน ที่ใช้เพลงชาติในการปลูกฝังระเบียบวินัยและความรักในเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นไทย ความรักและหวงแหนในผืนแผ่นดินที่อยู่ ดังจะเห็นได้จากเราจะเปิดเพลงชาติให้เด็กนักเรียนได้ขับร้องและทำความเคารพก่อนเข้าชั้นเรียน ทั้งนี้ ในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความรักชาติคือ ญี่ปุ่น ก็ใช้เพลงชาติในการปลูกฝังค่านิยมนี้ หรือบางประเทศก็ใช้เพลงชาติเปิดเพื่อสร้างความรักชาติก่อนการทำการแสดง หรือมหรสพ

ในไทยอีกเช่นกันที่ให้ความสำคัญกับเพลงชาติ ในการขยายความรักชาติ  โดยใช้กิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ จะเปิดเพลงชาติผ่านสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ก่อนเปิดช่องและหลังจากปิดสถานี

ไม่ว่าเนื้อหาหรือการเปิดเพลงชาติจะมีในเวลาใด เป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องให้ความเคารพ เพราะเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ ที่เสียสละมีเลือดเนื้อเพื่อคนรุ่นหลัง   สำหรับคนไทย และเน้นที่คนที่รักประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องแปลหรือตีความตัวอักษรในเนื้อหาเพลงเลยแม้แต่น้อย  เพราะทุกตัวอักษรผ่านการบรรจงแต่งและเรียงร้อยกันเป็นจังหวะ ผ่านความหมายที่ลึกซึ้งและงดงามแล้ว ก็จะสามารถซาบซึ้งเข้าสู่จิตใจได้ทันทีว่า ความหมายของเพลงชาติไทยคืออะไร

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

  • เพลงชาติ เพลงที่แสดงพลังแห่งชาติ

  • เพลงชาติไทย 6 แบบฉบับ แต่ล้วนความหมายเดียวกัน

  • การเดินทางของเพลงชาติไทย

  • เพลงชาติไทย กับสังคมปัจจุบัน

  • ความพิถีพิถันในการประพันธ์เพลงชาติไทยของครูเพลง

flag2459_2460flag2394_2459flag2352_2394flag2325_2352

คุณค่าของเพลงชาติไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหารการกิน  ดนตรี หรือแม้กระทั่งเพลงชาติไทยก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้นค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงคุณค่าของเพลงชาติไทย เพลงที่แสดงความเป็นตัวตนของชาติไทยที่ไม่เหมือนใครค่ะ

คุณค่าของเพลงชาติไทยอย่างแรก เป็นสิ่งที่สะท้อนความนึกคิดของคนไทยในสมัยก่อนที่มีความรักชาติต้องการความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้หวงแหนแผ่นดินไทยอย่ายอมให้ใครมารุกรานได้ซึ่งนี่เป็นคุณค่าที่เห็นได้ชัดเจน  คุณค่าของเพลงชาติไทยในลำดับต่อมาคือการประพันธ์เพลงในสมัยก่อน มีความคล้องจองกัน มีการใช้ฉันทลักษณ์ในการแต่งด้วย  ถือว่าเป็นเรื่องของความพิถีพิถันอย่างหนึ่งในการประพันธ์เพลงที่มีความสำคัญต่อประเทศในสมัยก่อนค่ะ  คุณค่าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เพลงชาติไทยสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและทำให้เกิดความสำนึกรักบ้านเกิด เช่น ในเวลาที่เราไปทำงานต่างแดนแล้วเราได้ยินเพลงชาติไทย เราก็อดคิดถึงเมืองไทยของเราไม่ได้และในทุกครั้งที่มีเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะยืนตรงเคารพธงชาติทันที  คุณค่าของเพลงชาติไทยยังมีในเรื่องของการบ่งบอกความเป็นคนไทยผ่านเสียงเพลงว่า คนไทยนั้นมีความรักสงบแต่ถ้าใครมารุกรานประเทศชาติก็จะยืนหยัดต่อสู้แม้ตัวเองตายก็ไม่เสียดายชีวิตค่ะซึ่งสังเกตจากเพลงชาติไทยที่ประพันธ์มาตั้งแต่สมัยก่อนไม่ว่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรในทุกต้นฉบับของเพลงจะกล่าวถึงอุปนิสัยของคนไทยไว้ในเพลงอยู่เสมอ นอกจานี้เพลงชาติไทยยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์  เพราะสามารถบ่งบอกในเรื่องของการเมืองในสมัยนั้นได้ เช่น การประกวดประพันธ์เพลงชาติไทยเพราะมีการเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นชื่อประเทศไทย หรือการปรับปรุงแก้ไขเนื้อเพลงชาติไทยของรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับการเมืองในขณะนั้น สิ่งเหล่านี้ก็สามารถบอกถึงประวัติศาสตร์การเมืองของเราได้เช่นกัน  เพลงชาติไทยจึงถือว่าเป็นเพลงที่มีคุณค่าในตัวเอง  ไม่ว่าเราจะฟังเพลงชาติไทยจากที่ใดก็จะให้ความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเรื่องดีงามที่ได้เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถค่ะ

สรุปคือ เพลงชาติไทยนั้นมีคุณค่าในด้านของการเมืองการปกครอง  ด้านการแต่งบทประพันธ์ ด้านอุปนิสัยของคนไทยซึ่งนี่เป็นคุณค่าที่ชัดเจนที่มองเห็นได้ง่ายๆ แต่ยังมีคุณค่าทางใจที่ไม่สามารถประเมินค่าได้อีกด้วย นั่นคือความสำนึกรักและหวงแหนในประเทศไทย ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลก นั่นคือ การยืนตรงเคารพธงชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่สมัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีความตระหนักในข้อนี้อยู่เสมอเพราะเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของคนไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานค่ะ และจะยังคงสืบสานสิ่งนี้เอาไว้จนชั่วลูกชั่วหลานปลูกฝังกันไปรุ่นต่อรุ่นค่ะ

logo3

ทำไมเราต้องมีเพลงชาติไทย

ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน เนื้อร้องท่อนแรกของเพลงชาติไทยที่เราได้ยินกันเป็นประจำในช่วงเวลา 08.00 น.และ 18.00 น.ของทุกวัน  เพลงชาติที่ทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงนี้  บางคนก็ตั้งข้อสงสัยทำไมเราต้องมีเพลงชาติไทยถ้าไม่มีแล้วจะมีผลอย่างไร วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นในข้อนี้ค่ะ

ตามคำกล่าวที่ว่าเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เพราะเพลงชาติไทยนั้นทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนไทยที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะเกิดภาคไหน  นับถือศาสนาใด ก็ล้วนแล้วแต่ได้ชื่อว่าเป็นคนไทย สัญชาติไทยทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพลงชาติไทยยังช่วยบ่งบอกให้ประเทศอื่นในโลกทราบว่ายังมีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรียกว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีจิตใจรักสงบแต่เมื่อถึงเวลารบก็ยอมสละชีพเพื่อชาติได้ ดูได้จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยที่มีตั้งแต่ผู้ที่เป็นเจ้าแผ่นดิน ดังเช่นพระมหากษัตริย์จนถึงเหล่าชาวบ้านธรรมดาที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชปกป้องประเทศชาติจนเรามีชาติที่มั่นคงดังเช่นทุกวันนี้  เพลงชาติไทยเป็นการบ่งบอกความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน บอกความเป็นประเทศชาติที่รักสงบแต่ไม่ขลาดกลัวเมื่อต้องสู้รบกับใคร นอกจากนี้ยังเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ของประเทศชาติ ดังเช่น นักกีฬาที่ไปแข่งขันแล้วได้รางวัลชนะเลิศหรือคนไทยที่เดินทางไปทำคุณประโยชน์ให้ประเทศ เมื่อมีการประกาศผลและคนไทยเป็นผู้ชนะหรือประสบความสำเร็จจะมีการเปิดเพลงชาติไทยเพื่อสร้างเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ชลนะและเป็นการให้เกียรติต่อชาตินั้นๆค่ะ แต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่มีเพลงชาติไทย เราก็แทบไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่จะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้รู้เลยว่าเราเป็นคนไทยไม่สามารถที่จะบ่งบอกด้วยความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเอกราชและไม่สามารถสร้างเกียรติภูมิให้นานาประเทศได้เข้าใจและร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของคนไทยได้ค่ะ

เพลงชาติไทยจึงเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่สร้างอัตลักษณ์ให้ประเทศต่างๆในโลกเรียนรู้และเข้าเข้าใจความเป็นไทย รวมทั้งสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวให้กับคนในชาติ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกจะไม่มีวันลืมเพลงชาติไทยได้ เมื่อมีการเปิดเพลงชาติคนไทยจะยืนตรงเพื่อทำความเคารพในทุกสถานที่บนโลกเพราะเพลงชาติคือสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวค่ะและเป็นเพลงที่อยู่ในสายเลือดของคนไทย นอกจากนี้ยังนำพาความภาคภูมิใจให้กับคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเมื่อเพลงชาติดังกระหึ่มไม่ว่าจะชาติไหนจะยืนตรงตามคนไทยเพื่อให้ความเคารพเช่นเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นเพลงชาติไทยจึงเป็นเพลงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานและถือเป็นเพลงประจำตัวของทุกชนชั้นที่เป็นประชาชนชาวไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอยู่บนแผ่นดินอธิปไตยที่ใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันนั่นเองค่ะ

ข้อมูลที่น่าสนใจ

  • เพลงชาติไทยเรายืนตรง แล้วประเทศอื่นละยืนตรงแบบเราด้วยหรือเปล่า?

  • ทำไมเราต้องร้องเพลงชาติไทย และทำไมเพลงชาติไทยต้องมีสองรอบ

  • เพลงชาติไทยกับความรู้สึกของชาวต่างชาติ

  • ทำไมต้องร้องเพลงชาติไทย และเพลงชาติไทยมีไว้ทำไม ?

 

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยช่วยส่งเสริมความเป็นไทยในแง่ไดบ้าง

ประเทศไทยเรานั้นมีอัตลักษณ์มากมายที่แสดงออกถึงความเป็นชาติ เช่น เพลงชาติไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เน้นความอ่อนช้อยงดงามประณีต เช่น รำไทย การแกะสลักผักผลไม้  ดนตรีไทย  การแสดงต่างๆ สื่อให้เห็นว่าชาวไทยนั้นมีความอ่อนโยนเป็นมิตรและมีความสนุกสนานค่ะแต่ถึงแม้จะดูเป็นมิตรแต่หากใครมารุกรานชาติไทย เราคนไทยก็พร้อมเข้มแข็งและสละชีพเพื่อชาติได้เช่นกัน โดยวันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องของเพลงชาติไทยนั้นสามารถส่งเสริมความเป็นไทยได้อย่างไรบ้าค่ะ

                  เพลงชาติไทย นั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากค่ะโดยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นมีการใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการถวายความเคารพต่อองค์กษัตริย์ที่มาจากต่างประเทศค่ะซึ่งอนุโลมให้ใช้แทนเป็นเพลงชาติไทยได้ค่ะ ต่อมาก็เริ่มมีการประพันธ์เพลงชาติกันมาหลายยุคสมัยซึ่งล้วนแล้วแต่มีความไพเราะและสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยในสมัยนั้น เพลงชาติไทยจึงส่งเสริมความเป็นไทยในเรื่องของการเป็นสัญลักษณ์ของชาติค่ะ ซึ่งเมื่อมีการเผยแพร่เพลงนี้ไปที่ใดในโลกที่มีคนไทยอาศัยอยู่ก็จะทำให้ชาวต่างชาติรู้ได้ทันทีว่านี่คือเพลงของคนไทยค่ะ นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของดนตรีไทยที่ใช้ในการทำเพลงชาติไทยซึ่งในแต่ละยุคสมัยนั้นมีการใช้เครื่องดนตรีและเทคนิควิธีการที่ต่างกันค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกในเรื่องของความมีเอกลักษณ์ของดนตรีไทยในแต่ละยุคสมัย และเพลงชาติไทยนั้นช่วยส่งเสริมในเรื่องการปลูกฝังให้มีความรักชาติอีกด้วย  เพราะในอดีตนั้นเกิดเหตุการณ์ในทางการเมืองมากมาย เพลงชาติไทยนั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คนในชาตินั้นมีความสามัคคีร่วมกันหาทางออกของปัญหาจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในด้านการเมืองมาได้ทุกครั้งค่ะ เพลงชาติไทยนั้นส่งเสริมความเป็นไทยอย่างชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สังเกตได้จากเพลงชาติไทยในทุกยุคสมัยจะมีการปลูกฝังให้เรานึกถึงบรรพบุรุษไทยที่สละชีพเพื่อชาติ และหากใครมารุกรานประเทศเราต้องร่วมกันปกป้องความเป็นอธิปไตยของเรารวมทั้งต้องมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเพลงชาติไทยเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความเป็นไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสัญลักษณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย (ดนตรีไทย)  หรือความรู้สึกนึกคิดของคนไทยค่ะ

                    เพลงชาติไทย จึงเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกความเป็นไทยได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนึกคิด ในเรื่องของสัญลักษณ์ของชาติ ในด้านของการดนตรีหรือแม้กระทั่งด้านการใช้ถ้อยคำในการประพันธ์ซึ่งมีความคล้องจองงดงามตามเอกลักษณ์ของครูเพลงไทยค่ะ  เราควรภูมิใจในเพลงชาติไทยเพราะเพลงชาติไทยในทุกยุคสมัยผ่านการกลั่นกรองมาจากครูเพลงของไทยและหลอมรวมความเป็นไทยไว้ในเพลงอย่างครบถ้วนค่ะ การที่เราร้องเพลงชาติไทยทุกวันจึงเหมือนเราได้ซึมซับความเป็นไทยและปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคีและความรักชาติโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูล : https://thailovesong.wordpress.com

เย็ดกันเอง

เมื่อเดือนที่แล้วผมได้พาเพื่อนสาวผมไปเที่ยวทะเลใต้ครับ sexเธอบอกชอบมากเพราะไม่มีแฟนเธอคนไหนคิดจะพามา และผมก็เป็นเพื่อนสนิทของเธอเลยพอรู้ใจก็เลยพามาครับหี พอมาถึงที่พักผมก็แบ่งห้องกันนอน และก็อาบน้ำนอนแยกกันนอนครับ xxxพอตื่นมาก็พากันหาอะไรทำเลยออกไปเดินเล่นริมทะเลคุยกันเรื่องแฟนเก่าๆของเธอ จนเธอถามผมว่าไม่มีคนชอบมั่งหรอ ผมก็บอกว่าก็พอมีแต่ไม่ขอบอกว่าใคร ผมก็เลยพาเธอมาเล่นน้ำในสระที่พัก เย็ดพอเปลี่ยนชุดกันเสร็จก็เหลือแค่ผมสองคนที่เล่นกันและดึกมากporn ผมก็ลงไปเล่นกันและก็ขึ้นมานั่งกินเบียร์และพูดคุยกันสักพักผมก็คิดอะไรอยู่ไม่รู้เลยยื่นหน้าไปใกล้ๆเธอคลิปโป๊ เธอก็ยื่นมาผมเลยค่อยๆจับเธอดูดปาก จากนั้นผมก็เริ่มเงี่ยนเลยพอก่อน ผมก็ขอตัวเข้ามาในห้องและอาบน้ำสักพักเธอเปิดเข้ามาในห้องน้ำที่ผมอาบอยู่ หนังโป๊เธอก็ค่อยๆเดินเข้ามาและมองที่ควยผมเธอก็ก้มลงไปโม๊คให้อย่างมันส์และเธอก็ขึ้นมาพร้อมกับผลักผมนั่งบนโถส้วมเธอก็ค่อยๆเอาควยยัดหีแล้วโยกไปเรื่อยๆเบาเบาช้าๆผมก็ไม่รีรอเลยจับหนังเอ็กซ์เธอลุกขึ้นและดันเธอไปพิงกำแพงผมก็จับควยยัดหีของเธอจากข้างและก็กระแทกรัวๆเน้นๆ เธอครางเสียงอ่อนและหันมาดูดปากผม หนังxxxสักพักผมก็ใกล้จะเสร็จเลยรีบเร่งเพื่อให้เธอร้องเสียงดังผมจึงสอยไม่ยั้งกระแทกไม่หยุดและจับที่ไหล่เธอพร้อมกันดึงเข้าหาตัวผมกระแทกรัวๆจนเสร็จแล้วก็อาบน้ำหนังxล้างควยล้างหีแล้วมานอนกันครับ

โดดเรียน ไปเย็ด

ดีคับ ผมชื่อก้อง อายุ15คับ กำลังเรียน อยู่คับ หนังโป๊ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดคับ เรียน ก็ไม่ค่อยเก่งคับ เพราะเป็นเด็กเกเร เพราะช่วงนั้นติดสาวมาก เลยชอบโดดเรียน ผมนั้นคุยกับสาวอายุ18 คับ คลิปโป๊เธอไม่ได้ เรียนแล้ว ผมชอบโดนเรียนไปบ้านเธอsex เข้าเรื่องเลยนะคับ ตอนนั้นผมกับเธอ เจอกันที่งานวัดคับ ผมก็ไปกับเพื่อนๆ เธอก็ไปกับเพื่อนๆเธอ เราก็เต้นกันเป็น กลุ่มๆ อะคับ ผมก็เต้นข้างเธอ หนังxxxเธอก็ออก จะเป็นเด็กเกนะคับ เพราะเธอเลิกเรียนแล้ว ดูจากการแต่งตัวด้วย ผมก็เต้น จนงานเลิก ผมก็ขอเบอเธอมาคุย เราก็คุยกันทุกวันคับ pornจนมาช่วงหลังๆที่พ่อแม่เธอไปกรุงเทพบ่อยหนังx เธอเหงาเลยชอบชวนผมไปอยู่ด้วย ลืมบอกไปคับ ตอนนั้นเราคบกันแล้วคับ เธอเลยกล้าชวนผม ไปอยู่ด้วย วันแรกก็โดนเย็ดเลยค่ะ หนังเอ็กซ์ไปถึงเขาก็กอด หอม และบอกว่าขอนะ ตอนนั้นในใจคิดว่าคงไม่ ต้องขอแล้ว เพราะถ้าไม่ยอมคงไม่มาอยู่ด้วย เราก็ดูดปากกัน ต่างคนต่างช่วยกันถอดเสื้อผ้าxxx เขาก็ล้มมาดูดนม และบอกให้นอนลง เขาจับขา เย็ดป่านถ่างออกและเลียหีให้ป่าว เสียวมากค่ะ อ้าๆๆ อ้าๆๆ อ้าๆ เสียวหี อ้าๆ เย็ดเถอะ อ้าๆ ควยเขาแข็งมาก เขารีบยัดควยเข้ามาหี อ้าๆ อ้าๆ เสียวมาก อ้าๆ เสียวๆ ไม่นานก็แตกค่ะ และเราก็เย็ดกันต่ออีกหลายน้ำเลย

พาเดอร์บอร์น VS RB ลีบซิก

พาเดอร์บอร์น VS RB ลีบซิก
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน
วันที่ 26/02/2559 เวลา 00.30 น.
สถิติพบกันหลังสุด
GER D2 12/09/15 RB ลีบซิก* 2-0 พาเดอร์บอร์น
GERC 18/08/14 RB ลีบซิก* 1-1 พาเดอร์บอร์น
5 นัดหลังสุดของ พาเดอร์บอร์น
GER D2 21/02/16 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์* 1-1 พาเดอร์บอร์น
GER D2 13/02/16 พาเดอร์บอร์น 0-4 ไกเซอร์สเลาเทิร์น*
GER D2 06/02/16 SV แซนด์เฮาเซ่น* 1-0 พาเดอร์บอร์น
INT CF 23/01/16 พาเดอร์บอร์น(N)* 1-0 เฟเรนซ์วารอซี่ TC
INT CF 20/01/16 พาเดอร์บอร์น(N)* 0-0 เอฟซี ธูน
5 นัดหลังสุดของ RB ลีบซิก
GER D2 20/02/16 RB ลีบซิก* 3-0 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
GER D2 13/02/16 ซังค์ เพาลี 1-0 RB ลีบซิก*
GER D2 07/02/16 RB ลีบซิก* 2-0 ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์
INT CF 31/01/16 RB ลีบซิก* 5-0 เทปลิเซ่
INT CF 24/01/16 RB ลีบซิก(N)* 3-1 เอฟซี ธูน
วิเคราะห์จากสถิติ
“อาร์บี ไลป์ซิก” จ่าฝูงของศึกบุนเดสลีกาสอง เยอรมัน จะออกไปเยือนถิ่น Energieteam Arena เพื่อลงทำศึกเกมลีกนัดที่ 23 พบกับ “พาเดอร์บอร์น” อันดับ 16 ในโซนเพลย์ออฟตกชั้น แทงบอล หลังจากเริ่มเลกสองมาได้สามนัด พาเดอร์บอร์นเจ้าบ้านยังคงไม่ชนะใครในเกมลีก ส่วนทางด้านทีมเยือนไลป์ซิกชนะสอง แพ้หนึ่ง และหากย้อนไปหกนัดหลังสุดก่อนหน้านี้ ไลป์ซิกชนะห้า เเพ้แค่เกมเดียวเท่านั้น โดยสถิติการพบกันสองครั้งของคู่นี้ ก็เป็นไลป์ซิกที่เอาชนะไปได้ทั้งสองครั้ง
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ RB ลีบซิก ส่วนฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้าน พาเดอร์บอร์น ยังเก็บได้เพียงแต้มเดียวใน 3 นัดหลัง sbobet ด้วยขุมกำลังพลที่เป็นรองบ่อนอยู่มากอีกนั้นทำให้ พาเดอร์บอร์น น่าจะต้านไว้ไม่อยู่และต้องแพ้ให้กับทีมเยือนไปในที่สุด
Sbobet ให้ RB ลีบซิกจิกชัย
อัตราต่อรอง RB ลีบซิก ต่อ 0.5
สกอร์ที่คาด พาเดอร์บอร์น 0-1 RB ลีบซิก

เก้นท์ VS โลเคอเรน

เก้นท์ VS โลเคอเรน
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
เบลเยี่ยมโปรลีก
วันที่ 26/02/2559 เวลา 02.30 น.
สถิติพบกันหลังสุด
BEL D1 28/10/15 KSC โลเคอเรน 1-2 KAA เก้นท์*
BEL D1 01/02/15 KSC โลเคอเรน* 3-3 KAA เก้นท์
BEL Cup 22/01/15 KAA เก้นท์* 1-0 KSC โลเคอเรน
BEL Cup 18/12/14 KSC โลเคอเรน 1-4 KAA เก้นท์*
BEL D1 28/09/14 KAA เก้นท์* 1-1 KSC โลเคอเรน
5 นัดหลังสุดของ KAA เก้นท์
BEL D1 21/02/16 ออสเทนเด้ 5-2 KAA เก้นท์*
UEFA CL 18/02/16 KAA เก้นท์ 2-3 โวล์ฟสบวร์ก*
BEL D1 13/02/16 KAA เก้นท์* 2-0 Peruwelz
BEL D1 07/02/16 คลับบรูซ* 1-0 KAA เก้นท์
BEL Cup 04/02/16 คลับบรูซ* 1-0 KAA เก้นท์
5 นัดหลังสุดของ KSC โลเคอเรน
BEL D1 21/02/16 KSC โลเคอเรน* 0-0 ราซิ่ง เกงค์
BEL D1 14/02/16 อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน* 3-3 KSC โลเคอเรน
BEL D1 08/02/16 KSC โลเคอเรน* 0-1 ออสเทนเด้
BEL D1 01/02/16 คลับบรูซ* 2-1 KSC โลเคอเรน
BEL D1 24/01/16 Peruwelz* 1-1 KSC โลเคอเรน
วิเคราะห์จากสถิติ
เก้นท์ ทีมอันดับ 2 จะเปิดบ้านพบกับ โลเคอเรน ทีมอันดับ 11 แทงบอล ผลงานของเจ้าบ้านในช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 5 นัดหลังชนะแค่ครั้งเดียว แพ้ไปถึง 4 แต่เกมในบ้านยังพอไว้ใจได้ ส่วนโลเคอเรน ผลงานช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 5 นัดหลังยังไม่ชนะสักครั้ง เสมอมาเป็นส่วนมาก เกมเยือนนั้นก็ไม่ต่างกัน จากสถิติที่เคยพบกันมานั้นเป็นเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่า
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ เก้นท์ แต่ฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้านฟอร์มสะดุดลงไปมาก sbobet ด้วยขุมกำลังพลที่เหนือกว่าทีมเยือนมากและได้ลงเล่นในบ้านอีกนั้นทำให้ เก้นท์ น่าจะคืนฟอร์มเก่งโดยการเก็บชัยเอาไว้ได้ไม่ยากในแมทช์นี้
Sbobet ให้เก้นท์เป็นงาน
อัตราต่อรอง เก้นท์ ต่อ 1.5
สกอร์ที่คาด เก้นท์ 2-0 โลเคอเรน

ประสบการเสียวของเล็ก

ดีคับ ผมชื่อเล็ก อายุ 20 ผมมีประสบการเสียว มาเล่าให้ฟังคับ หนังเรื่องมันเกิดขึ้นกับพี่สาวข้าง บ้านคับ คือผัวแกเป็นทหาร นานๆถึงจะได้กับ บ้าน ผมกับแกจะสนิทกันมาก เราคุยกันทุกวัน จนวันหนึ่งแก่ให้ผมไปดูไฟดูหนังที่บ้านแก มันไม่ติด คือวันนั้นวันเกิดแก อะ แต่ผมเห็นว่าไม่มีใครจัด เลยแอบไปซื้อเค้กให้แก กะว่าจะมาแบบเซอร์ไพร์ พอตกกลางคือ ผมก็จุดเค้และ ไปเคะประตูบ้านแก แกเปิดมาและตกใจ แต่ยิ้มอย่างดูมีความสุข แกบอกว่า เข้ามานั่งเป็นเพื่อนกัน เรานั่งคุยกัน ไปจนถึง3 ทุ่ม ดูหนังออนไลน์แกก็บ่นว่าแกเหงา แกไม่มีความสุข ผมเลยบอกว่า ไม่เป็นไรนิ เดะผมก็มาเล่นเป็นเพื่อน แกบอกว่าจิงนะ ผมรู้ว่าแกต้องการอะไร เลยบอกผัวพี่กลับมาทำไง แกเลยบอกว่า งั้นก็มาเป็นผัวพี่ดิ จะได้อยู่กับพี่ ทำเอาผมอึ้งไปเลย ที่นี้แกก็ขยันเข้ามานั่งข้างๆ เราก็จูบดูหนังไทยดปากกันอย่างมัน ตอนี้มือผมก็บีบนมแก นมใหญ่ เราช่วยกันถอดเสื้อผ้าจนหมด และเราก็ ต่างคนต่างช่วยกัน แกก็อมควยผม ผมก็เลียหีแก มันเสียวมากคับ จนแกบอกว่า ไม่ไหวแล้ว เย็ดเถอะ หนังฝรั่งผมรีบเอาควยใส่ทันที อ้า แน่จิงๆ อ้าๆๆ แรงๆ อ้าๆ ไม่ไหวแล้ว อ้าๆๆ อ้าๆๆ เสียวหี อ้าๆ แตกแล้วๆ ผมเองก็ แตกในหีเลยคับ เราพักเหนื่อย ซีรี่ย์และเราก็ต่อกันอีก

เด็กอยู่คับ

ดีคับ ผมชื่อนิว อายุ17 คับ เด็กอยู่คับ แต่เรื่องบนเตียงนี่ ผมผ่านมาเยอะคับหนัง เพราะว่าผมนั้น เย็ดสาวตอนอายุ14 คับ เพื่อนในห้องคับ คับกัน และเราก็เย็ดกัน หลายครั้งคับ แต่เรื่องที่ผมจะเล่า มันไม่เกิด กับรุ่นเดียวกันคับ เพราะว่าผมได้เย็ดกันคนอายุ มากว่า คือเรื่องของเรื่องหนังฝรั่ง มันเกิดขึ้นตอน ไปเที่ยวต่างจังหวัด ทางโรงเรียนจัดไป ก็ได้คุยกับรุ่นพี่คับ ผมได้นั่งกับพี่สาวสุดสวยเลย ผมได้นั่งข้างกัน ทางเราจัดไปแบบ 2วันคับ เลยออกเดินทางกลางคืน เลยมืดๆ ไปต่างคนต่าง นอน พี่คนข้างๆผม ดูหนังชื่อพี่นิด น่ารักคับ สวย ขาว หุ่นดี ทีแรกผมก็ไม่กล้าเท่าไร แต่ยิ่งมอง ยิ่งอยาก เย็ด เลยลองจับมือ เพราะตอนนั้น ทุกคนหลับหมดแล้ว เลยกล้า แต่อีกใจก็กลัว แต่พี่นิดก็ไม่ว่าคับ ผมเลย ได้ใจ แถมพี่นิดยัง จับมือผมอีก ทีนี้ ผมก็คิดและว่า พี่นิดคง ดูหนังออนไลน์อ่อยผมแน่ๆ เลยยิ่งได้ใจเลย ทีนี้ผมก็รุกเลย หอมแก้ม พี่นิดก็กระซิบว่า ใจเย็นๆดิ ผมเลยเอามือไปลูบที่ขาอ่อน แต่ผมก็ต้องตกใจคับ เมื่อพี่นิดมาจับมือผมและ เอาไป ลูบที่หี และบอกว่า ซีรี่ย์ห้องน้ำว่างนะ ผมนี่รีบลุกเลย จูงมือกันไป พอเข้าห้องน้ำ เราห็ไม่พูดไรมา กอดและจูบกัน ตอนนี้ควยแข็งมาก แถมรีบด้วย เพราะเรายุบนรถ เลยรีบถอดกางเกง ตอนนี้รีบเอาควยใส่เข้าไป เสียวมากคับ พี่นอดก็ปิดปาก ร้องไม่ได้ เพราะกลัวคนข้างนอกได้ยิน ไม่นานก็แตกคับ เสียวมาก หนังไทยกลับมาเราก็นัดเอากันตลอดเลย

เดน ฮาก VS ซโวลเล่

เดน ฮาก VS ซโวลเล่
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
ฮอลแลนด์ พรีเมียร์
วันที่ 19/02/2559 เวลา 02.00 น.
สถิติพบกันหลังสุด
HOL D1 20/09/15 ซโวลเล่* 2-1 เดน ฮาก
HOL D1 22/02/15 เดน ฮาก* 3-2 ซโวลเล่
HOL D1 07/12/14 ซโวลเล่* 3-1 เดน ฮาก
HOL D1 30/03/14 เดน ฮาก* 1-1 ซโวลเล่
HOL D1 20/10/13 ซโวลเล่* 6-1 เดน ฮาก
5 นัดหลังสุดของ เดน ฮาก
HOL D1 14/02/16 เอ็กเซลซิเออร์* 2-4 เดน ฮาก
HOL D1 07/02/16 เดน ฮาก* 2-2 โรด้า เจซี
HOL D1 31/01/16 เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม* 0-2 เดน ฮาก
HOL D1 28/01/16 เดอ กราฟสคัป 3-1 เดน ฮาก*
HOL D1 24/01/16 เดน ฮาก* 2-1 คัมบูร์
5 นัดหลังสุดของ ซโวลเล่
HOL D1 14/02/16 ซโวลเล่ 3-1 เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม*
HOL D1 07/02/16 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่* 2-0 ซโวลเล่
HOL D1 31/01/16 ซโวลเล่* 1-3 โกรนิงเก้น
HOL D1 28/01/16 วิเทสส์* 1-1 ซโวลเล่
HOL D1 24/01/16 อูเทร็คท์* 1-0 ซโวลเล่
วิเคราะห์จากสถิติ
ชโวลเล่ ทีมเยือนที่พึ่งจะกลับมาชนะได้ในเกมส์ล่าสุดที่พบกับ เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัมไป 3-1 แทงบอลออนไลน์ แต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ดีอะไรเลย ยังคงเชื่อถือไม่ได้ ยิ่งเกมส์เยือนด้วยแล้วอ่อนมาก ผิดกับเล่นในบ้าหน้ามือหลังมือ วันนี้มาเตะที่บ้านของ เดน ฮาก พนันออนไลน์ ที่ไม่แพ้ใครมา 3 นัดแล้ว ตอนนี้กำลังเล่นได้ดีเลย ชนะ 3 ใน 5 เกมส์หลังสุดที่ลงเล่นไป และยังยิงประตูได้ไม่ต่ำกว่านัดละ 2 ลุกด้วย
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถานการณ์ของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ เดน ฮาก และฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้านกำลังทำผลงานได้อย่างมั่นใจ sbobet ด้วยขุมกำลังพลที่ค่อนข้างสูสีกันนั้นทำให้ เดน ฮาก ที่ได้ลงเล่นในบ้านน่าจะเป็นฝั่งที่สามารถคว้าชัยเอาไว้ได้จากแมทช์นี้
Sbobet ให้เดน ฮากกระชากชัย
อัตราต่อรอง เดน ฮาก ต่อ 0.5
สกอร์ที่คาด เดน ฮาก 3-2 ซโวลเล่

องค์พระปฐมเจดีย์

จังหวัดนครปฐม เป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่าเป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีสำคัญ ในสมัยทวารวดี ในยุคนั้นนครปฐมเป็นอารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทางเพลงชาติไทย ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ำ นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี กระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า ครั้นเมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้ โดยให้ชื่อว่า “พระปฐมเจดีย์” ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อให้การเสด็จมานมัสการสะดวกขึ้น ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านเมืองนครปฐม ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่ารก พระองค์จึงโปรดฯ ให้ย้ายเมืองจากตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นครั้งสมัยโบราณดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครไชยศรี” เป็น “นครปฐม”

สวิงกิ้งครั้งแรก ตอนที่ 2 จบ

(ต่อ) ได้ยินเสียงครางผมยิ่งได้ใจ เอานิ้วยัดเข้าไปสุดนิ้วsex แล้วเอานิ้ววนเป็นวงกลม อืม อ่าา อ่าา เธอครางได้ใจมากเลยทีเดียว มืออีกข้างของผมก็ไปจับนมให้เด็กอีกคนที่ดูดควยผมอยู่ xxxนมคนนี้บอดเลยทั้งนิ่มทั้งใหญ่มาก เกินจะบรรยายจริงๆ แล้วผมก็อยากลองทำเหมือนในหนัง AV ที่เห็นกันบ่อยๆ โดยให้เธอทั้งสองคนหันก้นมาทางผม ผมเอา นิ้ว กลางสอดเข้ารูหีเธอ คนล่ะข้าง แหม๋นึกภาพคิดถึงวันนั้นคลิปโป๊แล้วมันสุดยอดจริงๆ ทั้งสองครงดังลั่น เสียงสลับกันนัวเนีย ยิ่งได้อารมณ์ผมยิ่งนักหนังโป๊ ผมยิ่ง ชักนิ้วเข้าๆ ออกๆ อยากรวดเร็ว เธอทั้งสองก็ยิ่งครางดังลั่นไม่หยุด น้ำเงี่ยนที่มาจากหี ของพวกเธอ เต็มนิ้วผมไปหมด ผมเอนิ้วออกมา แล้วเอาผ้าเช็ด เอาถุงยางที่อยู่ในกระเป๋าสตังค์ ออกมา หนังxแล้วเอามาสวมใส่ควยของผม ซึ่งเป็นการป้องกันตัวเอง ผมไม่รอช้าสวมเสร็จเรียบร้อย ผมเลือกเย็ดคนที่นมใหญ่และขาวที่สุดเป็นคนแรก ผมสอดเข้าไป บอกเลยคนนี้หีฟิตมากๆ ตอดควยผมไม่หยุดเลย แน่นควยดีจริงๆ ผมกระแทกเข้าไปในหี อย่างเร้วและแรงขึ้นเรื่อยๆ นมเธอเด้งขึ้นเด้งลงเป็นภาพที่เห็นแล้วเงี่ยนไม่หยุดporn ผมปล่อยให้เด็กอีกคน นอนเกี่ยวเบ็ตครางอยู่อย่างนั้นสักพัก หนังxxxผมก็ให้คนที่ผมเย็ดอยู่ขึ้นคร่อมผมและผมก็ไปเลียหีให้เด็กอีกคน บอกเลยวินาทีนี้มันส์มากๆ หนังเอ็กซ์ผมจะเเตก แต่ต้องอั้นไว้ สักพักผมเปลี่ยน ไปเย็ดอีกคน เมื่อเปลี่ยนถุงยางเสร็จก็ไม่รอช้า กระเด้าสุดแรง แล้วผมก็เสร็จ ไปเรียบร้อย จากนั้นผมก็เอานิ้วแหย่เข้าไปในรูหีเธอทั้งสอง แล้วก็รูดเข้าออกจนเธอเริ่มเสร็จไปทีล่ะคน